Tervetuloa

Luontoon liittyvä konsultointi

Tarvitsetko luontokartoituksen? Askarruttavatko jonkun lajin menestymisen mahdollisuudet alueella? Sopisiko metsäsi METSO-ohjelmaan tai tarvitsetko apua METSO-hakemuksen tekemisessä? Haluatko kotkalle tekopesän tai ennallistaa entisen hillasuon jälleen suoksi? Osaatko hoitaa liito-oravan elinpaikkaa oikein (sekä lakien että lajin itsensä kannalta)?

Pirteä Pässi tarjoaa erityisosaamista luontoon ja luonnonsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Risto Sulkavalla on laaja-alainen kokemus ja tietotaito monien lajien erityisvaatimuksista (kotkat, liito-orava, kuukkeli, saukko, päiväperhoset, niittykasvit, kääväkkäät ja monet muut) sekä useiden ympäristötyyppien ennallistamissuunnittelusta ja toteutuksesta (erityisesti osittain ojitetut suot, korvet, erilaiset vaihettumisvyöhykkeet, päästöjen ennaltaehkäisy vesien suojelemiseksi). Miten toteutat metsänhoitoa siten, että metso, riekko, kuukkeli ja liito-orava viihtyvät, eikä vesistöpäästöjä synny? Ratkaisut löytyvät konkreettisesti maastossa.

Perushinta konsultoinnissa 55 € /tunti. Isommat kokonaisuudet sekä maastotyöt sopimuksen mukaan.

Oikopolut

Kurssit ja talkoot

Pirteä pässi järjestää erilaisia luontoharrastuskursseja ja talkooviikonloppuja yhteistyössä Ilmari Räsäsen Säätiön sekä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa.

Lammaspaimeneksi

Vihtarin tilalla on mahdollisuus tutustua lampaisiin. Lähde lammaspaimenviikolle tai ota kummilammas.

Kokoustilat ja majoitus

Tilallamme on kokoustiloja ja mahdollisuus majoitukseen.

"Onni, ihmisen elämän lopullinen päämäärä"